Hikmah aqiqah dalam islam buat memperingati hadirnya sang buah hati Kamu. Membangun generasi yang islami, dapat dicoba dengan dimulai melakukan ibadah akikah. Banyak hikmah dari aqiqah yang dapat kita ambil. Inti utama dari hikmahnya ialah sangat berhubungan dengan tauhid. Sebagaimana dalam Al- Qur’ an disebutkan, yang maksudnya.

Hikmah aqiqah dalam islam

Allah Azza Wa Jalla berfirman, yang maksudnya:“ Katakanlah sebetulnya shalatku,” nusuk”- ku, hidup serta matiku cumalah buat Rabb semesta alam.”( QS. Angkatan laut(AL)– An’ am: 162) ANJURAN IBADAH AQIQAH .

Kata“ nusukiy”, diantara maknanya merupakan sembelihanku. Angkatan laut(AL) Imam Angkatan laut(AL) Qurthubi mengatakan; nusuk ialah wujud jamak dari nasikah ataupun aqiqah yang bermakna sembelihan hewan qurban. Sebagaimana sudah dikatakan oleh Mujahid, Adh Dhahaq, Said bin Zubair serta pakar tafsir tidak hanya mereka.

Hikmah Akikah, Akikah Bagi Syaikh Abdullah nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam sebagaimana dikutip di suatu web mempunyai sebagian hikmah di antara lain:

1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad S. A. W dalam meneladani Nabiyyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam.

2. Dalam akikah ini memiliki faktor proteksi dari syaitan yang bisa mengusik anak yang terlahir itu, serta ini cocok dengan arti hadis, yang maksudnya:“ Tiap anak itu tergadai dengan akikahnya.”. Sehingga Anak yang sudah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari kendala syaithan yang kerap mengusik kanak- kanak. Perihal inilah yang diartikan oleh Al- Imam Ibnul Qayyim Al- Jauziyah“ kalau lepasnya ia dari syaithan tergadai oleh akikahnya”.

3. Akikah ialah tebusan hutang anak buat membagikan syafaat untuk kedua orang tuanya nanti pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad berkata:“ Ia tergadai dari membagikan Syafaat untuk kedua orang tuanya( dengan akikahnya)”.

4. Ialah wujud taqarrub( pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ ala sekalian selaku bentuk rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ ala dengan lahirnya si anak Aqiqah murah Jakarta .

5. Akikah selaku fasilitas menampakkan rasa gembira dalam melakukan syari’ at Islam& bertambahnya generasi mukmin yang hendak perbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.

Hikmah aqiqah dalam islam bagi solehaqiqah

Hikmah aqiqah dalam islam, Aqiqoh Maupun Akikoh bagi solehaqiqah. Tulisan Diatas merupakan bersumber dari https:// id. wikipedia. org/ wiki/ Aqiqah. Kami Solehaqiqah mempunyai pemikiran yang lebih tentang hikmah akikah.

Sebagaimana Firman Allah Ta’ ala( maksudnya):

” Katakanlah: Sebetulnya shalatku, penyembelihanku, hidupku serta matiku cumalah buat Allah Tuhan Penguasa semesta alam, tiada sekutu bagi- Nya; demikian seperti itu yang diperintahkan kepadaku serta saya merupakan orang yang awal berserah diri( kepada- Nya).”

Hikmah aqiqah dalam islam buat sibuah hati

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *